TicariSoftt
TicariSoft
Kategoriler
Sepetim
(+90) 551 999 76 15 Whatsapp iletişim hattı (+90) 551 999 76 15 Whatsapp iletişim hattı (+90) 551 999 76 15 Whatsapp sipariş hattı
(+90) 551 999 76 15 Whatsapp iletişim hattı (+90) 551 999 76 15 Whatsapp sipariş hattı (+90) 551 999 76 15 Whatsapp iletişim hattı
(+90) 551 999 76 15 Whatsapp sipariş hattı (+90) 551 999 76 15 Whatsapp iletişim hattı (+90) 551 999 76 15 Whatsapp sipariş hattı

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI


SATICI

havaifisekci.com e-ticaret sitesi 


ALICI

Sistemde Kayıtlı Olan Kullanıcı Bilgileri ile Sipariş Verme İşlemini Gerçekleştiren Kişi  Müşteri.


MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU


İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.havaifisekci.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen malhizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu malhizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu malhizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında malhizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.havaifisekci.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme, ödeme detayları ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.


MADDE 3 - SÖZLEŞME TARİHİ


Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme alıcı tarafından işlem kayıtlarında yer alan mesafeli satış işleminin siparişi verme tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve müşteri sipariş işlemleri sırasında mesafeli satış sözleşmesini ve şartlarını ve hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.


MADDE 4 - MALHİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ


Malhizmet, alıcının teslimini siparişi sırasında talep etmiş olduğu adrese aksi belirtilmediği süre boyunca seçmiş olduğu gönderi yöntemiyle teslim edilecektir.

Eğer gönderi, gönderim görevini üstlenen aracı firmaya teslim edilmişse ve bu noktadan sonra gönderi teslimatı boyunca yapılabilecek adres değişikliklerinden doğabilecek ek ödeme  hizmet bedeli gibi koşullar alıcıya ait olacağını alıcı kabul eder.


MADDE 5 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI


Teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını yada kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmiş ve açık ve net olarakbunu bir tarih aralığı ile kısıtlandırmamışsa; teslimat masrafı satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa süre içerisinde yapılır. Satıcı, malhizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle malhizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı malhizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


MADDE 6 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI


Alıcı, sözleşme konusu malhizmeti teslim almadan önce muayene (kontrol) edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malhizmeti kargo şirketinden teslim almayacak ve bu durumu kargo yada gönderi teslimat görevlisine tutanak tutturmalıdır. Eğer belirtilen bu durumlar dikkate alınmaz ve alıcı satın almış olduğu mal veya hizmeti teslim almış ise bu andan itibaren malhizmetin hasarsız ve sağlam olduğunu kabul etmiş sayılacaktır. Teslimden sonra malhizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa malhizmet kullanılmamalı, ambalaj veya ürünün muhafaza edildiği paketine kullanılamayacak veya yeniden değerlendirilemeyecek halde zarar vermemelidir. Fatura iade edilmelidir. Malhizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun malhizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla malhizmeti 3 (Üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri alıcıya aittir.


MADDE 7 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI


Satıcı, sözleşme konusu malhizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ile yine varsa kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu malhizmet, alıcıdan başka bir kişikuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişikuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde malhizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Malhizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alir. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satıcı malhizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan malhizmetlerden olan veya olmayan malhizmetlerden arızalı veya bozuk olan malhizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri satıcı tarafından karşılanacaktır.


MADDE 8 - SÖZLEŞMEYE KONU MALHİZMETİN ÖZELLİKLERİ


Malhizmetin cinsi ve türü, miktarı, markamodeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.havaifisekci.com adresi ile ulaşılabilen web sitesindeki malhizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.


MADDE 9 - MALHİZMETİN PEŞİN FİYATI


Malhizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.


MADDE 10 - VADELİ FİYAT


Malhizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.


MADDE 11 - FAİZ


Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde %30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.


MADDE 12 - PEŞİNAT TUTARI


Malhizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.


MADDE 13 - ÖDEME PLANI


Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir. Eğer alıcı ödemeyi havale yada eft yöntemi ile seçmişse oluşan tüm gönderi ücretlerini yüklenmeyi kabul eder. Oluşabilecek gönderim hatalarından (yanlış hesaba gönderme vb. durumlar) kendisinin sorumlu olacağını da kabul eder.


MADDE 14 - CAYMA HAKKI


Alıcı, sözleşme konusu malhizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişikuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunması ve malhizmetin 15. madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.havaifisekci.com adresinden ulaşılabilen web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen malhizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde malhizmet bedeli alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde malhizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen malhizmetin teslimat bedeli satıcı tarafından karşılanır.


MADDE 15 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MALHİZMETLER


Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek malhizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen malhizmetler, tek kullanımlık malhizmetler, hijyenik malhizmetlerdir. Ayrıca, tüm tam adetli paketler, gazlı şişirme aksesuar ve ürünleri, paket içerisinde 20 ve üzeri ürün bulunan paketlerde paketin açılmamış, yıpratılmamış, delinmemiş, yırtılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.


MADDE 16 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI


Alıcı, havale veya eft ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde alıcı konumundaki müşterinin bankanın kendisi ile yapmış olduğu varsa sözleşmeleri çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.


MADDE 17 - YETKİLİ MAHKEME


İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.


İş bu yukarıda 17 maddeden oluşan bu Mesafeli Satış Sözleşmesi, Sipariş Verme işlemi tamamlananan tüm müşteriler tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

Sitemizde sizlere özelleştirilmiş bir hizmet sunmak için çerez kullanılmaktadır. Detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikamızı inceleyiniz.